Trykkingen er kalibrert i samsvar med ISO 12647-2:2013 standard.

Trykkingen er kontrollert ved bruk av X-Rite Techkon scanning spectrometre. PresSign programvare blir brukt til å kontrollere fargemålingen.

På trykkeriet bruker vi papir og papp fra størrelsen 70 g/m2 og opp til 600 g/m2 samt papir og papp som er metallisert.

I trykkeprosessen er det muligheter for bruk av ytterligere farger og vann-basert (akryl) lakk.