Painoprosessi on kalibroitu ISO 12647-2:2013 -standardin mukaisesti.

Painoprosessia hallitaan käyttämällä X-Rite Techkon skannaavia spektrometrejä. PresSign-ohjelmistoa käytetään mittojen vastaavuuden kontrolloimiseen.

Painotalossa käytämme paperia ja pahvia alkaen 70g/m2:stä aina 600g/m2:iin asti, kuten myös metalloitua paperia ja pahvia.

Painoprosessin aikana on mahdollista käyttää lisävärejä ja vesipohjaista (akryyli)lakkaa.