poligrāfija, tipogrāfija, noteikumi, piedāvājums, cenu piedāvājumi, failu sagatavošana, pirms drukas, darbu izgatavošana

Drukas darba ražošanas laiks var sākties vienu darba dienu pēc tam, kad ir izpildīti zināmi noteikumi no Pasūtītāja puses:

 • no Pasūtītāja puses ir rakstiski apstiprināti pēdējie paraugnovilkumi vai ekrāna paraugnovilkumi,
 • ir saņemti speciālie papīri vai izejmateriāli, ja tādi ir bijuši paredzēti,
 • ir nokārtotas visas juridiskās un finansu saistības, ja tādas bijušas paredzētas.

Piedāvājums

 • Cenu piedāvājumi atbilstoši pieprasījumiem un specifikācijām tiek nosūtīti klientiem uz e-pastu. 
 • Ja pieprasījumā ir norādīta viena drukas krāsa bez papildus paskaidrojumiem, tā tiek aprēķināta kā melnā krāsa.
 • Ja Pasūtītājs maina pasūtījuma specifikāciju ( apjomi, izgatavošanas termiņi, piegādes nosascījumi ), tiek sagatavots jauns piedāvājums atbilstoši izmaiņām.

Failu sagatavošana

 • Izpildei tiek pieņemti drukai sagatavoti PDF faili. Ja faili ir papildus jākonvertē vai jālabo, tās tiek uzskatītas par papildus izmaksām un par to var tikt aprēķināta papildus samaksa.
 • Failu pārbaude pirms iespiešanas ( krāsu daudzumu, apgriešanas laukumu, fontu pārbaude utt.) un nelielas to korekcijas ( līdz 30 min.) tiek veiktas bez papildus maksas.
 • Drukas darba izgatavošanai kā pamats tiek uzskatīts tikai elektroniskais fails. Visi citi pievienotie materiāli kalpo tikai kā papildus informācija. Izpildītājs neveic faila satura un informatīvā materiāla salīdzināšanu. 
 • Ja Pasūtītājs iesniedz savus izdrukātos krāsu paraugnovilkumus, tiem ir jābūt kalibrētiem atbilstoši ISO standartam un uz tiem ir jābūt krāsu skalai kalibrācijas pārbaudei. 
 • Ja Pasūtītājs vēlas izmantot papildus pakalpojumus ( failu rediģēšana, maketa izmaiņas, papildus krāsu paraugnovilkumi ), par to tiek sastādīta papildus tāme, kura ir jāapmaksā Pasūtītājam.
 • Pirms drukas Pasūtītājam apstiprināšanai bez maksas tiek nosūtīts ekrāna paraugnovilkums.
 • Pasūtītāja pienākums ir rūpīgi un atbildīgi pārbaudīt ekrāna paraugnovilkumu pirms tā apstiprināšanas.
 • Tipogrāfija nav atbildīga par kļūdām iespiestajos materiālos, ja šīs kļūdas ir bijušas Pasūtītāja apstiprinātajos materiālos.

Darbu izgatavošana

 • Drukas process ir kalibrēts atbilstoši ISO 12647-2 standartam. 
 • Projektu vadītājs informē Pasūtītāju par darba izpildes etapiem un norises gaitu.
 • Ja Pasūtītājs vēlas drukas procesā pārsniegt kopējo krāsu daudzumu neatbilstoši izvēlētajam papīram vai iespiest ar paaugstinātu krāsas blīvumu, Tipogrāfija neuzņemas atbildību par iespējamajām problēmām ( žūšanas laiki, smērēšanās, krāsu un pustoņu neatbilstība ). Atbildību šajā gadījumā uzņemas Pasūtītājs.
 • Ja Pasūtītājs ir nokavējis iepriekš saskaņotos materiālu iesniegšanas un apstiprināšanas laikus, darba izgatavošanas termiņi tiek no jauna saskaņoti.
 • Ja materiālu iesniegšanas vai apstiprināšanas kavējumu var kompensēt ar darbinieku virsstundu darbu, Pasūtītājam iepriekš rakstiski vienojoties ar Tipogrāfiju ir jāapmaksā papildus izdevumi.

Piegāde

 • Izpildītājs izmanto tikai pārbaudītus piegādātājus ( TNT, DHL, HRX utt.) un piedāvā piegādes nosacījumus atbilstoši šo kompāniju darbības noteikumiem.
 • Precīzām piegādes adresēm un daudzumiem ir jābūt zināmiem ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms preces izvešanas.
 • Piedāvājumā tiek norādīta standarta pakošana un piegāde uz vienu adresi, ja nav bijusi cita vienošanās. Piegādes noteikumi atbilstoši Incoterm DAP.
 • Ja Pasūtītājs būtiski maina piegādes adreses vai pakošanas noteikumus, par to tiek sastādīta vienošanās par papildus izmaksām.

Apmaksa: 

 • Pasūtītājam ir jāveic priekšapmaksa pirms darba uzsākšanas 50% apmērā un atlikusī summa jāapmaksā 1 dienu pirms produkcijas izvešanas no Tipogrāfijas telpām, ja vien Tipogrāfija un Pasūtītājs nav vienojušies savādāk. 
 • Apmaksa uzskatāma par veiktu brīdī, kad summa ir saņemta Tipogrāfijas kontā.
 • Pastāvīgajiem un regulārajiem Pasūtītājiem vienojoties ar Izpildītāju tiek piemēroti pēcapmaksas noteikumi, ievērojot kredītlimita nosacījumus.
 • Ja Pasūtītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs savā valstī un nevar uzrādīt derīgu nodokļa maksātāja numuru (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/), tam atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jāmaksā papildus nodoklis 21%.