Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 2015. gada 31. augustā beidza darbu projekta „Latvijas Poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana” (īstenošanas līguma Nr. L-APA-10-0028), darbības programmas ", kas tiek īstenots programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts parnerībās organizētām apmācībām" ietvaros.

Līdz 31. augustam tika īstenotas IX starpposmā ieplānotās mācības. Pašlaik par tām tiek gatavotas atskaites.

Līdz 2015. gada beigām uzņēmumi saņems atbalsta maksājumus par projekta VIII un IX starpposmu. Noslēdzies nopietna darba posms. Krāsim spēkus nākamā perioda mācību projektam!